Posts Tagged ‘plumb’

Otravuri

17 iunie 2009

De ce să NU fumăm?

Peste 4000 de substanţe au fost identificate în fumul de ţigară, incluzînd cîteva care sunt active farmacologic, antigenice, citotoxice, mutagene şi carcinogene. Printre substanţele periculoase conţinute de ţigări se numără:

* nicotina: este un alcaloid foarte toxic, stimulent şi sedativ neuroendocrin şi dă dependenţă

* gudronul: este un termen general pentru mai multe particule ce rezultă din fumul de ţigară. Particulele conţin substanţe chimice printre care oxizi de nitrogen, dioxid de carbon, monoxid de carbon, dar şi benzpiren, o hidrocarbură puternic cancerigenă.

* monoxidul de carbon: interferă cu transportul şi consumul de oxigen

  • oxizi de nitrogen, cianură de hidrogen, amoniac
  • metale (arsenic, cadmiu şi plumb) şi compuşi radioactivi, cu efecte carcinogene

4zm5379ipb